Disclaimer

Aanvaarding voorwaarden

Op de toegang tot en gebruik van www.pianogemak.nl zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Pianogemak behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op ieder gewenst moment en zonder kennisgeving te wijzigen.

Gebruik van de websites

De sites zijn bestemd voor het verstrekken van informatie aan de gebruiker. De inhoud van de sites is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik. Het op enigerlei wijze kopiëren (anders dan in het kader van downloaden), reproduceren of distribueren van informatie is uitdrukkelijk verboden. Pianogemak registreert bezoeken aan haar websites voor statistische doeleinden.

Afwijzing aansprakelijkheid

Hoewel Pianogemak haar websites met de grootst mogelijke zorg heeft samengesteld om de juistheid van de op de sites beschikbare informatie te kunnen verzekeren, aanvaardt Pianogemak geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de inhoud van de websites en het gebruik en de interpretatie daarvan. Pianogemak biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de sites. Pianogemak is niet aansprakelijk voor het tijdelijk permanent, geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn van de websites.

Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die niet eigendom zijn van Pianogemak zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de sites. Op het gebruik van de websites en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.